Arxiu octubre 2016

Què és un pacte successori?

Què és un pacte successori?

Aquesta figura, poc coneguda entre la població, és de vital importància i obeeix a un sentiment cada cop és ferm de garantir una successió ordenada i segura. Amb l’atorgament d’un testament, el testador pot disposar lliurement de tots els seus…