Documents

Circulars informatives

Per a qualsevol aclariment, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i estarem encantats de resoldre-te’ls.

Abril 2024

Circular 1r trimestre 2024

Febrer 2024

Circular termini de presentació del model 347

Gener 2024

Circular 4t trimestre 2023

Circular presentació model ETE (Declaració de Transaccions amb l’Exterior)

Circular principals mesures fiscals 2024

Novembre 2023

Circular d’operacions vinculades d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals durant l’exercici 2022

Octubre 2023

Circular 3r trimestre

Julio 2023

Circular Horari d’estiu 2023

Circular Sol·licitud de dies de cortesia AEAT

Terminis presentació declaracions corresponents 2n trimestre de l’exercici 2023

Abril 2023

Terminis de presentació de les declaracions corresponents al 1er trimestre de l’exercici 2023

Març 2023

Model 720 | Declaració Informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger

Febrer 2023

Model 347 i canvi d’opcions pel càlcul dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats

Gener 2023

Termini presentació Model ETE. Declaració de Transaccions amb l’Exterior

Terminis de presentació de les declaracions corresponents al 4rt trimestre de 2022

Novembre 2022

Nou sistema de cotització al Règim Especial de Treballadors Autònoms (R.E.T.A.)

Presentació del Model 232 per informar de les operacions vinculades

Octubre 2022

Recordatori octubre 2022: Declaració d’IVA, retencions i pagaments fraccionats de renda i societats

Juliol 2022

Circular Horari d’Estiu 2022

Circular sol·licitud dies de cortesia AEAT

Terminis presentació declaracions corresponents 2n trimestre de l’exercici 2022

Abril 2022

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni de l’exercici 2021

Març 2022

Terminis presentació declaracions corresponents 1r trimestre de l’exercici 2022

Direcció Electrònica Habilitada Única (DEHú)

Model 720. Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger

Febrer 2022

Model 347 i canvi d’opcions pel càlcul dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats

Gener 2022

Principals novetats fiscals de la Llei 22/2021 de PGE de l’any 2022

Terminis de presentació de les declaracions corresponents al 4rt trimestre de 2020

Termini presentació Model ETE. Declaració de Transaccions amb l’Exterior

Desembre 2021

Direcció Electrònica Habilitada Única (DEHú)

Novembre 2021

Presentació del Model 232 per informar de les operacions vinculades

Octubre 2021

Terminis presentació declaracions corresponents 3r trimestre de l’exercici 2021

Juliol 2021

Circular Horari d’Estiu 2021

Circular sol·licitud dies de cortesia AEAT

Limitacions als pagaments en efectiu

Terminis presentació declaracions corresponents 2n trimestre de l’exercici 2021

Abril 2021

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni de l’exercici 2020

Terminis presentació declaracions corresponents 1r trimestre de l’exercici 2021

Març 2021

Model 720. Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger

Febrer 2021

Model 347 i canvi d’opcions pel càlcul dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats

Gener 2021

Principals novetats fiscals de la Llei 11/2020 de PGE per a l’any 2021

Terminis de presentació de les declaracions corresponents al 4rt trimestre de 2020

Termini presentació Model ETE. Declaració de Transaccions amb l’Exterior

Comunicació a la Direcció General de Comerç i Inversions

Novembre 2020

Presentació del Model 232 per informar de les operacions vinculades

Resum ajuts econòmics de 2.000€ a autponoms – Decret Llei 93/2020 (Síntesi Diària)

RSL-2799-2020 AYUDAS ECONOMICAS AUTONOMOS COVID-19 convoc – DOGC 06-11-2020 decreto ley 39-2020

Decreto Ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19 (ayudas de 2.000€ a autónomos más vulnerables) – Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Octubre 2020

Real Decret 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Terminis presentació declaracions corresponents 3r trimestre de l’exercici 2020

Juliol 2020

Circular Horari d’Estiu 2020

Circular sol·licitud dies de cortesia AEAT

Terminis presentació declaracions corresponents 2n trimestre de l’exercici 2020

Maig 2020

Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’Estat d’Alarma en aplicació de la fase 1 del pla per a la transició cap a la nova normalitat

Abril 2020

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni Exercici 2019

Reial Decret-Llei 15/2020 amb noves mesures fiscals per reforçar la situació econòmica i l’ocupació després del Covid-19

Març 2020

Model 720. Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger

Reial Decret-Llei de mesures urgents per pal·liar l’impacte econòmic del COVID-19

Fiscalitat/Covid-19 | Ajudes per autònoms de la Generalitat de Catalunya

Fiscalitat/Covid-19 | Ajudes de l’Ajuntament de Terrassa: s’atura el cobrament de tots els impostos

Fiscalitat/Covid-19 | Reial Decret-Llei 8/2020 de mesuses urgents extraordinàries per fer front a la situació econòmica i social causada pel COVID-19 (àmbit laboral)

Reial Drecret-llei 10/2020 | Permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte d’altri les quals no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19

Decret 2565 Ajuntament de Terrassa | Mesures de caràcter fiscal que modifiquen els terminis de pagament dels tributs municipals [rectificació del calendari fiscal fins ara vigent]

Circular Palau Solsona | Permiso Recuperable para los trabajadores de las empresas no consideradas esenciales y medidas de control e inspección ante posibles y supuestos abusos que se puedan producir al respecto de las  limitaciones impuestas a las empresas a razón del Covid-19 [Decreto-Ley 10/2020]

Tercer paquet de mesures de suport en el marc de la crisi del COVID-19 – Consell de Ministres del dia 31/03/20

Termini de presentació de les declaracions corresponents al 1r Exercici 2020

Febrer 2020

Model 347 i canvi d’opcions pel càlcul dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats

Gener 2020

Model ETE. Declaració de Transaccions amb l’Exterior

Termini de presentació de les declaracions corresponents al 4t Exercici 2019

Model D6. Inversions espanyoles a l’estranger en valors negociables

Novembre 2019

Model 232 per informar de les operacions vinculades

Octubre 2019

Termini de presentació de les declaracions corresponents al 3T Exercici 2019

Setembre 2019

Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques

Juliol 2019

Termini de presentació de les declaracions corresponents al 2T Exercici 2019

Sol·licitud dies de cortesia AEAT

Horari d’estiu 2019 Palau i Associats

Abril 2019

Impost sobre la Renda de les persones físiques i Impost sobre el Patrimoni de l’Exercici 2018

Març 2019

Termini de presentació de les declaracions corresponents al 1T Exercici 2019

Model 720 | Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger de l’Exercici 2018

Febrer 2019

Presentació Model 347 i canvi d’opcions pel càlcul dels pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats durant l’exercici 2019

Gener 2019

Terminis de presentació de les declaracions corresponents al 4rt trimestre de 2018

Termini presentació Model ETE. Declaració de Transaccions amb l’Exterior

Comunicació a la Direcció General de Comerç i Inversions

Desembre 2018

Prestacions per maternitat-paternitat

Novembre 2018

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Octubre 2018

Terminis presentació declaracions corresponents 3r trimestre de l’exercici 2018

Juliol 2018

Terminis presentació declaracions corresponents 2n trimestre de l’exercici 2018

Horari d’estiu 2018

Novetats laborals en matèria de cotitzacions a la Seguretat Social (Llei 6/2018 Pressupostos Generals de l’Estat)

Juny 2018

Sol·licitud dies de cortesia AEAT

Mayo 2018

Informació Protecció de dades: Implicacions nova normativa

Abril 2018

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Impost sobre el Patrimoni de l’exercici 2017

Terminis presentació declaracions corresponents 1r trimestre de l’exercici 2018

Març 2018

Sobre la Renda 2017 i el número de referència

Liquidació del nou impost sobre habitatges buits (fins el dia 20/3)

Model 720 | Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger

Febrer 2018

Novetats tributàries incloses en les modificacions reglamentàries publicades recentment en el BOE

Sobre la presentació del Model 347 i els pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats durant l’Exercici 2018

Gener 2018

Terminis presentació declaracions corresponents 4t trimestre de l’exercici 2017

Termini presentació Model ETE. Declaració de Transaccions amb l’Exterior

Desembre 2017

Permisos retribuïts per als treballadors en relació a les Eleccions del 21D

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Novembre 2017

Principals novetats de la Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom

Novetats en algunes declaracions informatives tributàries

Octubre 2017

Declaracions corresponents al 3r trimestre de l’exercici 2017

Setembre 2017

Termini de pagament de les quotes nacionals i provincials de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2017

Modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms

Juliol 2017

Horari d’estiu 2017

Declaracions corresponents al 2on trimestre de l’exercici 2017

Juny 2017

Llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de la AEAT: Ssubministrament immediat d’informació (SII)

Abril 2017

Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre el patrimoni de l’exercici 2016

Declaracions corresponents al 1r trimestre de l’exercici 2017

Febrer 2017

Declaracions que s’han de presentar abans del 28 de febrer del 2017

Gener 2017

Circular ETE 2016

Impostos i resums anuals 2016

Desembre 2016

Aplaçaments i altres mesures d’interès

Novembre 2016

Informació sobre l’IRPF abans d’acabar l’any

Octubre 2016

        Terminis de presentació de les declaracions corresponents al 3T 2016

Setembre 2016

        Termini per modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors Autònoms

Juliol 2016

        Terminis de presentació de les declaracions corresponents al 2T 2016

Abril 2016

Terminis presentació declaracions corresponents 1T 2016

Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’Impost sobre el Patrimoni – Documentació necessària i terminis

Febrer 2016

Canvi opció de pagament a compte IS

Gener 2016

Circular novetats 2016

Model ETE 2015

Circular Quart trimestre 2015

Desembre 2015

Mòduls Renda – IVA 2016

Pagament a compte de l’Impost de Societats

Informació fiscal d’interès ara que acaba l’any

Octubre 2015

Terminis presentació declaracions tercer trimestre

Setembre 2015

Canvi en la base de cotització

Termini d’ingrés de l’IAE

Juliol 2015

Modificacions IRPF

Horari de Palau i Associats durant l’estiu

Sol·licitud de dies de cortesia a l’AEAT

Terminis de presentació de models durant el mes de juliol

Abril de 2015

Terminis de presentació de models

Finalitza el termini de canvi de base de cotització

Renda i Patrimoni 2014

Març de 2015

Canvis en la presentació dels llibres

Febrer de 2015

Model 347 / Model 184 / Canvi opció pagament fraccionat IS

Gener 2015

Presentar Model ETE abans del 20 de gener 2015

Desembre de 2014

Resum declaracions del 2014

Novembre de 2014

Reforma Fiscal novembre 2014

Enllaços d’interès

Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?