Blog

Com és la tributació dels guanys patrimonials a partir de 2015?

Com és la tributació dels guanys patrimonials a partir de 2015?

Amb la nova reforma fiscal, al 2015 no es tindrà en compte el termini de generació dels guanys o pèrdues patrimonials que s’hagin pogut produir. Tots ells s’integraran en la base imposable de l’estalvi, independentment de que s’hagin generat en un termini inferior o superior a un any.

Es redueixen els tipus de la base imposable de l’estalvi en tots els trams:

Base imposable de l’estalvi Tipus impositiu
2014 2015 2016
Fins a 6.000 € 21% 20% 19%
6.000 € – 24.000 € 25% 22% 21%
24.000 € – 50.000 € 27% 22% 21%
50.000 € – en endavant 27% 24% 23%

Degut a aquesta rebaixa de tipus, la retenció en rendiments de capital mobiliari i en plusvàlues de fons d’inversió baixa al 20% al 2015. A més, es limita l’aplicació dels coeficients d’abatiment en les plusvàlues procedents d’actius adquirits abans del 31 de desembre de 1994 a 400.000 €.

En aquest exercici 2015 s’elimina l’exempció dels primers 1.500 € anuals cobrats en concepte de dividends. Aquest fet suposa que en el cas dels scrip dividend l’opció fiscal més favorable serà el canvi de drets per nous títols, diferint el pagament dels impostos fins la venda de les accions.

Per últim, desapareix la possibilitat de compensar pèrdues patrimonials de menys d’un any amb rendes del treball o altres rendes regulars. Així mateix, s’introdueix la possibilitat de compensar, amb límits, guanys i pèrdues patrimonials amb rendiments del capital mobiliari.

El saldo negatiu que pogués resultar de rendiments de capital mobiliari o de guanys i pèrdues patrimonials, es podrà compensar en els següents quatre anys.

Aquest 2015, la reforma fiscal ha provocat grans canvis que afecten de forma diversa les persones físiques i les empreses. Si vols estar ben assessorat en matèria fiscal, no dubtis en posar-te en contacte amb Palau i Associats per a què puguem fer un estudi de la teva situació i oferir-te el millor servei.

 

Xavi Palau Balasch – Departament Fiscal

Tags: , ,

Deixar un comentari

Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?