Blog

Exempció en IRPF de les prestacions per maternitat i paternitat 

Exempció en IRPF de les prestacions per maternitat i paternitat 

Hisenda habilita en la seva pàgina web un formulari per demanar la devolució de l’IRPF

Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques“. Així ho recull la sentència del Tribunal Suprem del 3 d’octubre de 2018, la qual estableix que la prestació per maternitat està exempta de tributar l’IRPF.

Així, s’ha anunciat aquesta setmana la posada en marxa d’un formulari que permet als beneficiaris de la prestació de maternitat, i també de paternitat, dels darrers quatre anys, sol·licitar la devolució d’aquest tribut, el qual es va cobrar indegudament.

De moment l’Agència Tributària permet presentar aquest formulari als contribuents que van ser pares el 2014 i el 2015; els que van tenir un fill al 2016 i 2017, hauran d’esperar-se per reclamar la retenció a la segona fase (a partir del mes gener de 2019). Els que han estat pares en 2018 ja podran regularitzar-ho en la campanya de la Renda de 2018.

¿Quines dades es necessiten? Les persones perceptores de la prestació hauran d’indicar en quins d’aquests anys (2014 i 2015) van percebre la prestació, així com el número d’un número bancari de la seva titularitat. Els que sol·licitin la devolució a partir de gener, podran reclamar la rectificació de les declaracions dels anys 2016 i 2017.

Cal destacar que no és necessari adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes, ja que l’AEAT agafarà informació directament de la Seguretat Social per resoldre el procediment.

Es tracta d’un formulari que pot trobar-se a la web de l’Agència Tributària i que pot presentar-se via online o bé imprimir-se i presentar-se, de manera presencial, en una oficina de la xarxa de l’organisme.

Trobareu tota la informació a la web de l’Agència Tributària.

 

Deixar un comentari