Blog

La nova norma hipotecària prohibeix la venda vinculada: els bancs no podran obligar al client a contractar altres productes amb les hipoteques

La nova norma hipotecària prohibeix la venda vinculada: els bancs no podran obligar al client a contractar altres productes amb les hipoteques

El text, però, no prohibeix la venda combinada, per la qual cosa les entitats podran seguir oferint rebaixes en les hipoteques als prestataris que contractin assegurances, targetes, etc.

El Ministeri d’Economia concloïa a finals del passat mes de juliol l’Avantprojecte de Llei Reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari, una nova norma que neix amb la intenció de millorar la transparència i la protecció del consumidor, així com de frenar els abusos de la banca en referència a la contractació d’hipoteques.

Entre el conjunt de noves mesures que es recullen en la nova norma hipotecària, es prohibeix que es produeixi el que s’anomena “venda vinculada”, paquets que inclouen, juntament amb la hipoteca, altres productes o serveis tals com assegurances de vida, de llar o targetes bancàries.

Així, la banca no podrà obligar al client a contractar altres productes o serveis per poder tenir accés al préstec hipotecari: “es tracta d’una mesura de transparència. El banc haurà de presentar un pressupost amb els productes i un altre sense ells”, apunten des d’Economia, qui adjudica la competència de vigilar que no es produeixin aquest tipus d’abusos al Banc d’Espanya. I és que, tot i que és cert que aquest tipus de pràctiques –les vendes vinculades- són cada vegada menys habituals en la banca, segueixen registrant-se alguns casos.

Es prohibeix la venda vinculada, que no la venda combinada

Encara que el text de la nova llei obligarà a separar de manera clara els costos dels productes vinculats a les hipoteques (assegurances, targetes…) amb l’objectiu que el client sàpiga a tot moment què paga per ells (i pugui contractar-los, de fet, amb altres agents si aquests són més barats), les entitats sí podran oferir rebaixes en les hipoteques i en els interessos als clients que contractin aquest tipus de productes amb ells. Així doncs, es prohibeixen les vendes vinculades (les que obliguen a contractar una assegurança o una targeta, per exemple) però no les vendes combinades.

La norma també prohibirà a la banca que ofereixin incentius als treballadors que concedeixin un major nombre de contractes hipotecaris. Al seu torn, el client haurà de rebre per part del banc tota la informació relacionada amb la seva hipoteca: una fitxa amb informació normalitzada amb les principals característiques del contracte i una altra estandarditzada en la qual s’adverteixi de quins són les clàusules sensibles, a fi de garantir el ple enteniment del contracte per part del client.

Tant és així que el Govern duplica les visites al notari: aquest haurà de comprovar que el client ha rebut tota la informació i l’assessorarà si és necessari. El prestatari, alhora, haurà de signar un acta en la qual manifesti que és coneixedor de totes les dades. Cal destacar que aquesta primera trobada davant el notari serà gratuïta, d’acord amb el que sosté Economia.

La nova llei hipotecària, entre altres mesures, també facilitarà el canvi d’hipoteques d’interès variable a fix, limitarà els interessos de demora, abaratirà les comissions d’amortització anticipada, canviarà la divisa de referència d’un préstec i endurirà les condicions per a una execució hipotecària.

Recorda que a Palau i Associats t’oferim serveis d’assessorament financer, fiscal i jurídic, entre d’altres, per garantir la teva tranquilitat en tot momento. Coneix-nos!

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Deixar un comentari