Blog

Nova circular al nostre web!

Nova circular al nostre web!

Sobre les persones físiques o jurídiques obligades a presentar el model 347

Les persones físiques o jurídiques que desenvolupin activitats empresarial o professionals i que hagin realitzat durant l’any 2018 operacions que en conjunt superin l’import de 3.005,06€ estan obligades a presentar el model 347, abans del dia 28 de febrer.

Des de l’exercici de 2014, s’han d’incloure a la declaració anual d’operacions amb terceres persones les adquisicions en general de béns o serveis que s’efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals.

Més detalls sobre la presentació d’aquest model, a la circular informativa que trobeu al nostre web, a l’apartat “documents”. Aquí també trobareu quines persones o entitats queden excloses de l’execució d’aquest tràmit.

De la mateixa manera, els que desitgin realitzar el canvi d’opció per al càlcul del pagament a compte de l’Impost sobre Societats, han de presentar la sol·licitud davant l’administració d’Hisenda, amb el corresponent model 036, sempre que l’exercici coincideixi amb l’any natural.

Si escau que realitzem algun d’aquests tràmits, us agrairem que ens feu arribar la documentació necessària amb la màxima antelació possible. De la mateixa forma, us recordem que restem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte.

 

 

Tags: , , , , , , ,

Deixar un comentari

Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?