Blog

Presentació del model 184

Presentació del model 184

Com ja és habitual, durant el mes de Febrer s’ha de fer la presentació de la Declaració Informativa de Rendes d’Entitats en Règim d’Atribució de Rendes (Model 184).

Les entitats que estan obligades a presentar aquest model informatiu són, principalment, totes les Societats Civils i Comunitats de Béns les quals les seves rendes durant l’exercici 2015 hagin superat els 3.000€.

En aquesta declaració, s’ha d’informar dels ingressos i despeses que ha obtingut cada entitat, els socis que la componen, així com el percentatge de participació que ostenten i, per tant, el benefici imputable a cada soci en funció del percentatge de la seva participació.

Les rendes que ha d’informar l’entitat es desglossen en funció de la seva naturalesa: rendiments de capital immobiliari (lloguers), rendiments d’activitats econòmiques, i guanys o pèrdues patrimonials.

En l’apartat referent al rendiments de capital immobiliari, la novetat d’aquest any és l’obligatorietat d’informar la situació cadastral del bé immoble, incloent la referencia cadastral del mateix.

En els rendiments procedents d’activitats econòmiques, s’han ampliat els camps referents a les despeses, incorporant un major desglossament per poder informar les diferents despeses de l’entitat. Cal recordar que aquesta declaració informativa és la que posteriorment ens donarà la pauta per poder informar els rendiments de cada soci en la seva declaració de Renda de l’exercici 2015.

Si no vols patir cap ensurt amb Hisenda, Palau i Associats disposa d’un equip de professionals experts en fiscalitat que us ajudaran en tot moment.

Marc Carrasco – Departament Fiscal

Deixar un comentari

Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?