Blog

Termini de pagament de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

Termini de pagament de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) és un tribut que grava de forma directa la realització de qualsevol tipus d’activitat econòmica. Si l’has d’abonar, has de saber que el termini d’ingrés en període voluntari de les quotes nacionals i provincials de l’IAE, corresponents a l’exercici 2017, comprèn des del dia 15 de setembre de 2017 al 20 de novembre del mateix any, ambdós inclosos i d’acord a la Resolució del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (BOE 26-062017).

A Palau i Associats garantim la teva tranquil•litat fiscal i ens ocupem de gestionar aquest tipus de tràmits, informant-te al mateix cop de dates clau i d’altres notificacions importants relatives a les teves obligacions fiscals i/o les de la teva empresa.

De nou pel que fa a la citada resolució, aquella que estableix els terminis de pagament de l’IAE, el cobrament de les quanties haurà de realitzar-se a través de les entitats de crèdit col•laboradores amb el recaptament, amb el document d’ingrés el qual, a tal efecte, es farà arribar al contribuent. En el supòsit que l’interessat/ada no hagués rebut el document de pagament o aquest s’hagués extraviat, cal saber que es pot efectuar l’abonament de l’impost mitjançant un duplicat que s’haurà d’emetre a la Delegació de l’Agència que li correspon, prèvia sol•licitud.

Per a qualsevol dubte o aclariment relacionat amb aquest impost, no dubteu en posar-vos en contacte amb el despatx de Palau i Associats; els nostres professionals en l’àmbit fiscal us atendran encantats.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Deixar un comentari