Blog

El testament

El testament

El testament és un acte de darrera voluntat en el qual una persona ordena la seva successió mitjançant el nomenament d’un o més hereus. També es poden establir llegats i altres disposicions. El testament està regulat al Títol II del Codi Civil de Catalunya, articles 421.1 i següents.

Qui pot fer testament ?

Totes les persones que no tinguin cap limitació en matèria d’incapacitat. NO poden testar els menors de 14 anys.

És aconsellable fer testament ?

Sens dubte SI! La manca de testament fa que, en cas de defunció, els que creguin que són els hereus del difunt han d’anar a un Notari o a un Jutjat (depèn del grau de parentiu) i iniciar un procediment que es diu declaració d’hereus ab intestat. Això comporta explicar la situació familiar amb diversa documentació, han de comparèixer 2 testimonis que coneguin la família, cal esperar un temps (20 dies hàbils) per decretar qui són els hereus, etc. Tot això suposa un cost econòmic i un temps dedicat a un tràmit que un simple testament pot evitar.

I si canvio d’opinió ?

El testament és un acte revocable i, per tant, es pot canviar tantes vegades com es vulgui. Sempre serà vàlid el darrer testament atorgat.

Com es fa un testament ?

El testament s’atorga davant de Notari. També es pot atorgar en forma hològrafa. Això vol dir que el podem fer per escrit, indicant lloc i data d’atorgament però després cal aportar-lo davant d’un jutge o un funcionari competent per ordenar-ne la seva protocol·lització. No és habitual fer-ho d’aquesta manera.

Puc saber el contingut del testament d’un familiar ?

No. El testament queda arxivat en el protocol notarial i no es pot obrir fins que s’acrediti la defunció de l’atorgant, que és l’únic que pot tenir una còpia.

Si necessites consell, Palau i Associats disposa d’un equip de juristes i advocats que t’assessoraran i t’acompanyaran en aquest moment tan delicat i alhora tan important. Contacta’ns perquè t’assessorem i t’ajudem a obtenir el resultat més just i satisfactori per a totes les parts.

Josep Boada Batalla – Departament Jurídic

Tags:

Deixar un comentari

Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?