Blog

Els ERTO s’allarguen fins octubre

Els ERTO s’allarguen fins octubre

El Govern i els agents socials han arribat a un principi d’acord per allargar els ERTO fins el 30 de setembre, amb l’objectiu de fer extensible aquesta mesura de protecció social i de l’ocupació.

Aquest preacord, segons a difós el Ministeri de Treball i Economia Social el passat 26 de maig, permet prorrogar l’aplicació de les mesures de flexibilitat que s’han adoptat des de l’inici de la pandèmia. També es prorroguen les mesures extraordinàries en matèria d’exoneració en les cotitzacions a la Seguretat Social i la de protecció per atur de les persones treballadores, així com aquelles mesures complementàries de protecció necessàries per garantir l’estabilitat de l’ocupació.

A més, es manté la protecció a determinats sectors greument afectats per la COVID-19. És per això què, aquells sectors inclosos a la llista publicada pel propi Ministeri, tindran exoneracions diferents en els casos de treballadors en suspensió de feina davant aquells que s’activin en un context de major recuperació que en mesos anteriors.

En aquest cas, doncs, s’inclouen exoneracions majors pels casos de treballadors que es reincorporin a l’activitat: del 95% per les empreses amb menys de 50 treballadors i del 85% per les que tenen 50 o més en els mesos de juny, juliol, agost i setembre. Quan mantinguin treballadors suspesos, hi haurà una exoneració del 85% durant juny, juliol i agost i del 70% durant setembre si l’empresa té menys de 50 treballadors. En el cas de tenir-ne més de 50, les exoneracions seran del 75% i del 60%.

Pots llegir la nota de premsa completa aquí.

Pots consultar el llistat de CNAE considerats sectors ultraprotegits aquí.

Tags: , ,

Deixar un comentari