Blog

Sobre el repartiment de dividends entre socis | Modificació de l’article 348 bis la Llei de Societats de Capital

Sobre el repartiment de dividends entre socis | Modificació de l’article 348 bis la Llei de Societats de Capital

  • La proposta del Govern popular pretén establir un equilibri entre les posicions dels socis majoritaris i minoritaris

L’article 348 bis de la Llei de Societats de Capital ha estat una font de polèmiques des dels seus inicis. Aquesta disposició, la qual regula el repartiment de dividends entre els socis, atorgant una especial protecció al soci minoritari, va quedar suspesa poc després de ser promulgada: l’article va entra en vigor el 2 d’octubre del 2011 i va suspendre’s el 24 de juny del 2012; després es va prorrogar aquesta suspensió fins el 31 de desembre de 2016 i, l’1 de gener del 2017, va entrar en vigor, per a sorpresa de molts.

Ara, el govern central ha modificat el text de la normativa, mirant per establir un equilibri entre les posicions dels socis majoritaris i els socis minoritaris de les societats. Segons el PP, “la normativa actual pot posar en perill la situació financera d’algunes societats en veure’s obligades a destinar els seus recursos al repartiment del dividend o bé a recomprar les participacions dels minoritaris; moltes societats manquen de liquiditat, tot i haver obtingut beneficis, a l’hora de satisfer el dividend mínim legal o de restituir les aportacions als seus socis i això les pot obligar a recórrer a la necessitat de sol·licitar un concurs“.

Cal recordar que aquesta normativa, en defensa dels interessos dels socis minoritaris, preveu que en el cas que la Junta de la Societat no acordi repartir dividends entre els socis, aquests minoritaris puguin optar per separar-se de la societat prèvia liquidació de la seva quota en capital social. L’únic requisit és que durant l’exercici anterior al repartiment l’empresa hagi obtingut beneficis.

Doncs bé, amb la nova proposta de modificació, s’exigirà per poder repartir dividends que durant els darrers 3 exercicis anteriors la Societat hagi obtingut beneficis, de manera consecutiva; si irromp un any amb pèrdues, torna el còmput a zero i han de tornar a transcórrer 3 anys. A més, amb la modificació proposada, es limita la quantitat del dividend a repartir; concretament, es passa d’un terç dels beneficis a una quarta part.

Caldrà veure si finalment aquesta proposta de modificació de la Llei s’acaba executant.

A Palau i Associats us oferim un assessorament integral, tant en l’àmbit jurídic com fiscal, entre d’altres. Si teniu dubtes respecte a aquest o a altres temes, si us plau, no dubteu en contactar-nos.

ANTONI ORIOL i PEREGRIN, Advocat a Palau i Associats

Assessorament jurídic

Tags: , , , , , , , , ,

Deixar un comentari