Blog

Treballadors autònoms | Les mesures de la nova llei que van entrar en vigor el 26 d’octubre

Treballadors autònoms | Les mesures de la nova llei que van entrar en vigor el 26 d’octubre

Impulsada amb el propòsit de modificar alguns aspectes que regulen el treball autònom, i arrel de les constants peticions de millora realitzades per aquest col·lectiu de treballadors, l’esperadíssima Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom va publicar-se finalment el passat 25 d’octubre, fent que algunes de les mesures que recull entressin en vigor a l’endemà; el nou marc legal, però, contempla d’altres que no ho faran fins a l’1 de gener del 2018.

Avui, a Palau i Associats, us resumim algunes de les claus que cal tenir en compte en relació a les mesures que sí van entrar en vigor el passat 26 d’octubre:

  • La devolució de l’excés de cotització dels treballadors autònoms en règim de pluriactivitat es realitzarà d’ofici per la TGSS abans de l’1 de maig, sense necessitat de sol·licitar-la. Aquesta mesura també serà d’aplicació als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.
  • S’incrementa de 7 a 12 anys l’edat dels menors a càrrec que permet aplicar la bonificació de la quota per contingències comunes als treballadors per compte propi per conciliació de la vida professional i familiar, vinculada a la contractació prevista en l’art.30 de la Llei 20/2017. La bonificació també serà d’aplicació als treballadors per compte propi inclosos e n el grup primer de cotització en el RETMAR.
  • Noves bonificacions a les treballadores autònomes que es reincorporin a la feina en determinats supòsits. Les treballadores incloses en el RETA o com a treballadores per compte pròpia en el grup primer de cotització del RETMAR que tornin a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data de finalització de la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment i tutela, tindran dret a una bonificació en la quota per contingències comunes: 50€ mensuals durant 12 mesos (si opten per cotitzar per la base mínima) o una bonificació del 80% (si opten per cotitzar per una base de cotització superior a la mínima).
  • Nova bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom. La contractació indefinida per part del autònom del seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents de consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, donarà dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes del 100% , durant un període de 13 mesos, sempre i qual es compleixin determinats requisits.
  • La quantía de la pensió de jubilació compatible amb el treball per compte propi serà del 100% quan es tingui contractat, al menys, un treballador per compte d’altre.
  • La cobertura per contingències professionals dels treballadors autònoms inclou l’accident de treball “in itinere”, el patit en anar o en torna del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional. A aquests efectes, s’entendrà com a “lloc de la prestació” a l’establiment on el treballador autònom exerceixi  habitualment la seva activitat, sempre i quan aquesta no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com a efecte a l’activitat econòmica a efectes fiscals.
  • Recordeu que a Palau i Associats el nostre equip de professionals fiscals pot donar-vos l’assessorament que necessiteu en relació als vostres drets i deures com a treballadors en règim autònom. No dubteu en consultar-nos en cas de dubtes o si voleu gaudir d’una tranquil·litat fiscal total.

Via | Circular informativa de Palau i Associats

Tags: , , , , , , ,

Deixar un comentari

Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?