Blog

Modificació del Codi Penal – Les faltes (I)

Modificació del Codi Penal – Les faltes (I)

El passat primer de juliol de 2015, va entrar en vigor la Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març i la 2/2015 per la que es modifica la llei orgànica 10/95 de 23 de novembre del Codi Penal. Aquesta modificació del Codi Penal ha portat conseqüències en l’aplicació del mateix que cal conèixer i repassar.

Fa uns dies ja us explicàvem alguna de les modificacions que més ha calat a la societat, com era la presó permanent revisable. Avui volem centrar-nos en un altre concepte que també ha canviat i que pot afectar-nos. Ens referim a la desaparició de la figura jurídica de les FALTES.

Abans de la modificació del Codi Penal, les faltes eres infraccions penals de tipus lleu que tenien penes de poca importància. Aquestes eren bàsicament la multa o la localització permanent, entre d’altres. Els fets considerats faltes, tot i ser de poca gravetat, sí havien de passar per un jutjat i era aquest qui decidia la pena a complir.

Amb la supressió d’aquesta figura, el que es cerca és descongestionar els jutjats d’instrucció de fets de poca transcendència, ja que provocaven retards en altres casos de més gravetat i ocupaven massa temps dels professionals de les institucions penals, així com disposició de recursos públics.

Així doncs, amb aquesta modificació de llei, els fets que abans es tipificaven com a falta passaran a denominar-se delictes lleus, o es despenalitzaran i es traslladaran a l’ordre civil o administratiu, per tant no tindran la consideració d’il·lícit penal.

Tags: , ,

Deixar un comentari

Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?