Blog

La presó permanent revisable (PPR)

La presó permanent revisable (PPR)

El dia 1 de juliol de 2015 va entrar en vigor una reforma important del Codi Penal. Una de les novetats més importants és la introducció de la Presó Permanent Revisable (PPR), que es pot imposar en supòsits de gravetat excepcional, com ara assassinat, homicidi en cas de grups terroristes, o genocidi, entre d’altres.

Aquesta modificació de la llei penal suposa la imposició d’una pena de presó d’una durada indeterminada però subjecta a un règim de revisió judicial. És important, doncs, subratllar que la llei contempla la revisió de la pena, d’aquí a què s’anomeni presó permanent revisable.

Un cop acreditada la reinserció del penat, aquest podria obtenir la llibertat condicionada al compliment de certes exigències. Per tant, el penat podria accedir al tercer grau penitenciari sempre i quant hagin passat 15 o 20 anys (depenent del delicte) des del seu ingrés a la presó, tot i què hi hagi regulats casos especials.

També es podria accedir a la suspensió de la condemna i a la llibertat condicional si han passat més de 25 anys des del seu ingrés a presó i valorant aspectes com la personalitat del penat, la seva conducta, les seves circumstàncies familiars i socials, etc., sempre amb els informes de valoració elaborats pel centre penitenciari i els seus especialistes que observin un pronòstic favorable de reinserció.

Aquesta novetat ha estat introduïda per la Llei Orgànica 1/2015 de modificació del Codi Penal.

Tags: , ,

Deixar un comentari

Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?