Blog

Ampliació de la durada del permís de paternitat

Ampliació de la durada del permís de paternitat

La Llei 9/2009 d’ampliació de la durada del permís de paternitat ha entrat en vigor a partir de l’1 de gener de 2017, tal i com estableix la Disposició Final onzena de la Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016.

Per tant, el treballador tindrà dret al permís de paternitat durant quatre setmanes ininterrumpides, en els su`pòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, que hagin tingut lloc a partir de l’1 de gener de 2017. Això significa que, amb l’entrada del nou any, el permís de paternitat s’amplia de les dos setmanes a les quatre.

En els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples, el permís de paternitat s’ampliarà en dos dies més per cada fill a partir del segon.

La durada del permís de paternitat està regulat en l’article 48.7 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (RD Leg 2/2015) i a l’article 49.c) del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic del Treballador Público (RD Leg 5/2015).

Olga Rodríguez – Assessorament Laboral

Tags:

Deixar un comentari

Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?