Blog

Modificació del Codi Penal: les faltes (III)

Modificació del Codi Penal: les faltes (III)

Al llarg del mes de juliol, hem estat comentant algunes de les modificacions que han succeït amb la Reforma del Codi Penal que va entrar en vigor el passat 1 de juliol de 2015 (Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març i 2/2015). Ja vam parlar de la Presó Permanent Revisable, i sobre la desaparició del concepte jurídic de faltes I i II.

Avui volem continuar parlant de les faltes, però centrant-nos en un aspecte no abordat fins ara, que són les conductes que han passat a tenir categoria de delicte lleu. Com ja hem comentat amb anterioritat, el concepte jurídic de faltes desapareix per alliberar als jutjats de procediments que poden ser resolts en altres àmbits del dret. Per això, la Reforma del Codi Penal ha contemplat que algunes conductes que estaven considerades faltes, perdessin la condició de delictes; i d’altres s’elevés el seu grau de gravetat a delictes lleus.

Així doncs, passen a ser considerats delictes lleus, el que significarà que hauran de ser processats per un jutge, les següents accions. Els delictes contra les persones on hi hagi lesions de menor gravetat, o colpejar sense causar lesió, així com les amenaces lleus i les coaccions lleus. També serà considerat delicte lleu els furts i estafes per quantia inferior a 400€, l’apropiació indeguda de diners, de bens mobles per quantia inferior a 400€, o el frau a empreses de subministrament per quantia inferior a 400€. Alhora, també es considerarà delicte lleu l’ús de moneda falsa (fins a 400 €), l’ús indegut d’uniformes oficials.

Finalment, passaran a ser considerats delictes lleus, l’homicidi per imprudència menys greu, lesions per imprudència menys greu, vexació o injuria lleu al conjugue, utilització il·legítima de vehicles a motor, delictes contra la propietat intel·lectual o industrial de tipus atenuat, el maltractament animal en espectacles i l’abandonament animal.

Tots aquests canvis poden afectar-te d’una forma o una altra. Per això, Palau i Associats posa a disposició de tots els seus clients, un equip de professionals juristes qualificats per assessorar i representar en qualsevol d’aquests supòsits.

Antoni Oriol i Peregrina – Departament Jurídic

Tags: ,

Deixar un comentari

Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?